Pantalone Mika modello smoking in doppio crêpe sablé